Цени

Цени на предлаганите услуги

Времетраенето на една кислородна терапия може да бъде от 40 до 60 минути

 • Цена за единична кислородна терапия – 70 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 10 бр. – 63 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 20 бр. – 58 лв.

Времетраенето на една кислородна терапия може да бъде от 40 до 60 минути

 • Цена за единична водородна терапия – 30 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 10 бр. – 25 лв.

Времетраенето на една кислородна терапия може да бъде от 40 до 60 минути

 • Цена за единична терапия – 30 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 10 бр. – 25 лв.

Времетраенето на една кислородна терапия може да бъде от 40 до 60 минути

 • Цена за единична кислородна терапия – 60 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 10 бр. – 54 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 10 бр. – 50 лв.
 • Цена за една терапия в пакет от 40 бр. – 45 лв.
 • Цена за една терапия над 40 бр. – 40 лв.

ПРИ УДЪЛЖЕНА ЕКСПОЗИЦИЯ ЦЕНАТА СЕ УВЕЛИЧАВА С 1 лв. на минута

Консултация с медицински специалист 40 лв.

Пакетните цени се предплащат и трябва да се използват в максимален срок до 4 (четири) месеца от дата на закупуване.