Хипербарна кислородна терапия за болестта на Алцхаймер

Изследователи разполагат с първия PET-сканиран случай на подобрение в метаболизма на мозъка при болестта на Алцхаймер при пациенти, лекувани с хипербарна кислородна терапия (ХБОТ).

Д-р Пол Харч, клиничен професор и директор на Хипербарна медицина в Медицинския факултет на ЛСУ в Ню Орлиънс, и д-р Едуард Фогарти, председател на Радиологията в Медицинския университет на Северна Дакота, съобщават за първия случай на подобрение, документиран от PET скенер, в мозъчния метаболизъм при болест на Алцхаймер при пациент, лекуван с хипербарна кислородна терапия (ХБОТ).

Авторите описват случая на 58-годишна жена, която е претърпяла спад в когнитивната функция за последните пет години, която започнала да намалява рязко. Компютърната томография с единична фотонна емисия (SPECT) предполагала за болестта на Алцхаймер. Диагнозата е потвърдена от позитронно-емисионна томография (PET), която показвала глобални и типични метаболитни дефицити за Алцхаймер.

Пациентът е претърпял общо 40 процедури с ХБОТ – пет дни в седмицата в продължение на 66 дни. Всяко лечение се състояло от 1,15 атмосфери / 50 минути общо време за лечение. След 21 процедури, пациентът съобщил за повишена енергия и ниво на активност, по-добро настроение и способност за извършване на ежедневни дейности, както и решаване на кръстословици. След 40 процедури, тя споделила за увеличена памет и концентрация, сън, разговор, апетит, способност за използване на компютъра, повече добри дни (5/7) отколкото лоши, понижена тревожност, намалена дезориентация и фрустрация. Треморът, огъването на коляното, и моторния контрол също били подобрени. Повтаряне на PET диагниостика един месец след ХБОТ показало глобално 6.5-38% подобрение в метаболизма на мозъка.

„Ние показахме най-голямото подобрение в мозъчния метаболизъм от всяка друга терапия за болестта на Алцхаймер“, отбелязва д-р Харч. „ХБОТ при този пациент може да бъде първото терапия, която не само е спряла, но и временно е обърнала прогресията на заболяването при болестта на Алцхаймер.“
Докладът съдържа и видео изображения, включително уникални въртящи се PET 3D повърхностни реконструкции, които позволяват на обикновен човек лесно да види подобренията в мозъчната функция.

„ PET диагностиката се използват по света като биомаркер в онкологията и кардиологията, за да се анализират реакциите към терапията“, казва д-р Фогарти. „Сега имаме неопровержими биомаркери, които показват че тази терапия има перспективи, както никоя друга терапия досега не е давала реална надежда за възстановяване от деменция.“

Лекарите съобщават, че два месеца след ХБОТ пациентът е почувствал рецидив в симптомите си. През следващите 20 месеца тя е била подложена на 56 сесии с ХБОТ (общо 96) с една и съща доза кислород, стабилизирайки симптоми ѝ.

Според Националния институт по здравеопазване, „Болестта на Алцхаймер е необратимо, прогресивно мозъчно състояние, което бавно унищожава паметта и мисленето и в крайна сметка, способността да се изпълняват най-простите задачи. Това е най-честата причина за деменция при възрастни хора. Болестта на Алцхаймер понастоящем се нарежда шестата водеща причина за смърт в Съединените щати, но последните оценки показват, че това заболяване може да се нареди на трето място, точно след сърдечните заболявания и рака, като причина за смъртта на възрастни хора.

Авторите отбелязват, че са идентифицирани четири патологични процеса и първичното лечение е с ацетилхолинестеразни инхибитори или N-метил-D-аспартат рецепторен антагонист – мемантин, за които е доказано, че оказват положително въздействие върху прогресията на болестта на Алцхаймер без значими ефекти върху модифициране на болестта.

ХБОТ е епигенетияен модулатор на генната експресия за лечение на рани и патофизиология на заболяваништа, особено възпаления. ХБОТ е насочена към всичките четири патологични процеса на болестта на Алцхаймер чрез въздействие върху микрокръвообръщението, митохондриалната дисфункция и биогенеза; намаляване на амилоидното натоварване и тау фосфорилирането; контролиране на оксидативния стрес и намаляване на възпалението.

Първият успешно третиран с ХБОТ случай на болестта на Алцхаймер е публикуван през 2001 г. Настоящият доклад е за първият пациент в серия от 11 пациенти, лекувани с ХБОТ с болест на Алцхаймер, чието симптоматично подобрение е документирано с 18-флуородезоксиглюкозна позитронна емисионна томография (18FDG PET). „Нашите резултати предполагат възможността за дългосрочно лечение на болестта на Алцхаймер с ХБОТ и фармакотерапия,“ заключава Харч.