Как ХБОТ помага при лечението на травматичните увреждания на мозъка

Травматичното мозъчно увреждане (ТМУ) е един от основните здравословни проблеми за хора, които имат увреждане на мозъка. Сложността на ТМУ може да варира от лека до тежка, в зависимост от степента на увреждане на мозъка. Повечето от оцелелите при травматично мозъчно увреждане често остават със значителни когнитивни или комуникативни недъзи.

Хипербарнаta кислородна терапия (ХБОТ) за лечението на травматични мозъчни увреждания започва в началото на 60-те години. Тази терапия включва вдишване на 100% чист кислород, който е под налягане, по-голямо от една абсолютна атмосфера (АТА). Хипербарната кислородна терапия лекува и подобрява функционирането на увредения мозък и може да помогне на лицата, които страдат от мозъчно увреждане след инсулт, инциденти, церебрална парализа или друг вид травма.

Когато човек страда от мозъчна травма, нормално е тъканите около повредената част да са трайно или необратимо повредени. Областите около увредените тъкани са латентни и захранването с кислород там е намалено.

Ролята на хипербарната кислородна терапия в лечението на травматичното мозъчно увреждане:

Когато има намален приток на кръв, той може да причини подуване в тези области. Основната цел на хипербарната кислородна терапия е, че тя помага за обновяването на увредените мозъчни клетки, като им осигурява кислород и това от своя страна подобрява функциите на тялото, които са загубени поради мозъчното увреждане.

Лечението с ХБОТ става все популярно в областта на неврологичните заболявания и е доказано че:

• Инхибира апоптозата
• Подобрява оксигенацията на тъканите
• Защитава целостта на кръвно-мозъчната бариера
• Потиска възпалението
• Подобрява клетъчния метаболизъм
• Насърчава ангиогенезата
• Има противовъзпалителни механизми
• Подобрява неврогенезата

ХБОТ помага за възстановяването на мозъчната функция, като дава силен енергиен тласък на мозъчните клетки. Чрез тази кислородната терапия, мозъкът получава много повече кислород от колкото при нормално вдишване. Тя предлага 10 пъти повече от нормалното количество кислород, което би могло да накара мозъчните клетки да работят на високо ниво. ХБОТ също помага при възстановяването на мозъчните връзки и от своя страна стимулира неактивните неврони. Следователно, хипербарната кислородна терапия има невро-защитна функция, когато се прилага с други терапии за страдащите от ТМУ и може да помогне за подобряване на дългосрочните резултати.

Процедурата при хипербарна кислородна терапия:

При лечението с ХБОТ на пациента се дава 100% кислород в затворена камера. Първоначално пациентите могат да се чувстват неудобно поради шумната среда и им е позволено да намалят стреса си чрез слушане на музика и дори да гледат филми по време на периода на лечение.

Когато пациентът използва многоместна камера, той / тя е снабден с маска , през която се подава кислород. Осигурен е интерком за пациентите вътре в хипербарната камера, за да общуват с лекарите наблюдаващи лечението отвън.

Хипербарната кислородна терапия се предписва от опитни лекари и се извършва под лекарско наблюдение. Обучените техници следят пациента по време на процедурата и могат да комуникират с техника чрез интерком. Въпреки че в тази терапия има малки рискове, цялостната процедура на лечение е изключително безопасна.

Образната диагоностик на мозъка (SPECT) се извършва преди и след хипербарната кислородна терапия. Изследват се подобренията в общия приток на кръв към мозъка, които са отговорни за подобряването на комуникативните увреждания като реч, моторни или автономни функции.

След провеждане на тази терапия поне за период от два месеца (времевата рамка може да варира в зависимост от състоянието на пациента) мозъчните образи на групата третирана с ХБОТ и тази без имат голяма разлика. Виждат се подобрения като възвръщане на речта, спиране на паралитичните атаки и повишаване на сетивността.

Повишеното частично налягане на кислорода в кръвоносните съдове и последващото подобрение в оксигенацията на тъканите допринасят за окончателния ефект на терапията. Количеството и продължителността на терапията могат да варират и като цяло зависят от здравословното състояние на пациента, както и от състоянието за което се ползва.

Терапията подобрява състоянието на пациентите с определени заболявания и е доказала своята ефективност в спасяването на живота на много пациенти. Терапията става все по-популярна през последните 50 години.